Aktualitātes

Tiesu administrācija atklās virtuālo asistentu

11.11.2019
Šodien, 11. novembrī Tiesu administrācija atklās virtuālo asistentu – Justs (vārds Justs tika izvēlēts kā atvasinājums no vārda – justīcija.), kas klientiem palīdzēs orientēties iestādes uzturētajās tīmekļu vietnēs un sniegtajos pakalpojumos. Virtuālā asistenta mērķis ir nodrošināt klientiem iespēju saņemt strukturētas atbildes par iestādes uzturētājām tīmekļa vietnēm, palīdzēt tajās orientēties un sniegt informāciju par pieejamajiem e-pakalpojumiem un ērtāku to izmantošanu. Tiesu...

Tiesneši iepazīstas ar somu kolēģu pieredzi objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanā

29.10.2019
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošana” ietvaros Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesneši no 2019.gada 21.oktobra līdz 23.oktobrim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Somijas galvaspilsētu Helsinkiem. Vizītes mērķis bija iepazīties ar somu kolēģu pieredzi darbā ar objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanu, apspriest kopīgo un atšķirīgo, salīdzināt izmantoto darba metožu efektivitāti. Tā kā Latvijā...

Definēs labākos risinājumus tieslietu jomas digitalizācijā

29.10.2019
Latvijas Tiesu administrācijas un Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) eksperti tiekas darba grupā, lai turpinātu darbu pie globāla ietvara digitālo pakalpojumu attīstībai tieslietu jomā. Darba grupa izveidota š.g. pavasarī ar mērķi apskatīt veidus kādā atvērtie dati, mākslīgais intelekts, biznesa inteliģences un citi rīki var mobilizēt un uzlabot tieslietu pakalpojumus, kas ikdienā tiek sniegti iedzīvotājiem. Darba grupas ietvaros diskutēt par...

Tronheimā tiekas Latvijas un Norvēģijas finanšu eksperti

28.10.2019
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesu budžeta vadība” ietvaros Latvijas delegācija no 2019.gada 15. līdz 18.oktobrim viesojās Tronheimā Norvēģijā. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija tikās ar “kolēģiem” no Norvēģijas Tiesu administrācijas. Komandējums mērķis bija sīkāk iepazīties ar Norvēģijas tieslietu sistēmu un tās budžeta veidošanas, un vadības aspektiem, tajā skaitā, tiesu budžeta plānošanu un kontroli; iekasēto...

Eksperti no Latvijas un Lietuvas tiekas ar Horvātijas kolēģiem

24.10.2019
Laika posmā no 2019. gada 16. līdz 17. oktobrim Tiesu administrācijas īstenotā projekta "Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās" ietvaros Zagrebā notika trīs valstu pārstāvju tikšanās. Vizītes pirmajā dienā Horvātijas Tieslietu ministrijas telpās notika sanāksme, kurā projekta komandas eksperti tika iepazīstināti ar Horvātijas Tieslietu ministrijas attiecīgo struktūrvienību darba organizāciju, kā arī Horvātijas praksi starptautiskās sadarbības krimināllietās jautājumos. Vizītes otrajā dienā Latvijas un...

Pārrunā Eiropas Padomes pamatprincipus tehnoloģiju izmantošanai tieslietu jomā

15.10.2019
Š.g.14.-15.oktobrī Strasbūrā, Francijas Prezidentūras vadībā Eiropas Padomē norisinājās Eiropas Padomes tieslietu ministru konference, kas šogad veltīta digitālajiem izaicinājumiem tieslietu jomā. Diskusijas rezultātā apstiprināts paziņojums, definējot pamata principus tehnoloģiju izmantošanai tieslietu jomā ievērojot cilvēka pamata tiesības. Runāja par riskiem, kas varētu rasties saistībā ar tieslietu jomas digitalizāciju, algoritmu un mākslīgā intelekta izmantošanu atsaucoties uz Eiropas Padomes ietvaros nostiprinātajām pamatvērtībām. Digitalizācijai ir...

Tiesu administrācija strādā pie projekta, kas prognozēs lietu izskatīšanas ilgumu

15.10.2019
Lai optimizētu Tiesu administratīvo procesu, Tiesu administrācijas strādā pie projekta, kas ļaus prognozēt gaidāmās tiesvedības ilgumu. Kā ziņots, Tiesu administrācijai ir jau iepriekš strādājusi pie inovācijām datu analīzes jomā, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centru. Tiesu administrācijas direktora pienākumu izpildītājs A. Munda uzsvēra: “Valsts sektoram kopumā un katrai valsts iestādei būs jāņem vērā izmaiņas tehnoloģijās un jāsāk izvērtēt...

Diskutē par efektīvāku starptautisko tiesisko sadarbību krimināllietās

01.10.2019
No š.g. 25. līdz 26. septembrim Latvijas tiesnešu delegācija un Horvātijas Tieslietu ministrijas pārstāve pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Lietuvas Tiesu administrāciju un Viļņas apgabaltiesu Traķos. Tikšanās laikā Latvijas un Horvātijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Lietuvas tiesu sistēmas reformām un attiecīgi veiktajiem grozījumiem Lietuvas Republikas likumdošanā. Vizītes dalībnieki iepazinās ar Lietuvas tiesu sistēmas informācijas tehnoloģiju jauninājumiem un apmeklēja Lietuvas Tiesu...

Tiesa aptur Muižniekam nelabvēlīgā valdības rīkojuma darbību

01.10.2019
Administratīvā rajona tiesa nolēma apturēt Ministru kabineta 2019.gada 29.augusta rīkojuma par pieteicēja Indriķa Muižnieka neapstiprināšanu Latvijas Universitātes rektora amatā darbību. Tiesa atzina, ka pastāv pamats pagaidu aizsardzības piemērošanai, jo pārsūdzētais rīkojums ir pirmšķietami prettiesisks un tā darbība varētu radīt būtisku kaitējumu, kura novēršana būtu ievērojami apgrūtināta vai neiespējama. Tiesa pirmšķietami secināja, ka daļa no rīkojumā norādītajiem pārkāpumiem nav konstatējami, savukārt...

Tiesu administrācijas delegācija iepazīstas ar kolēģu darbu Dānijā

27.09.2019
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesu budžeta vadība” ietvaros Latvijas delegācija no 2019.gada 25. līdz 27.septembrim viesojās pieredzes apmaiņas vizītē Kopenhāgenā, Dānijā. Komandējums mērķis bija sīkāk iepazīties ar Latvijas delegāciju interesējošām finanšu jomas tēmām – tiesu budžeta plānošanu Dānijā, iekasēto valsts nodevu ietekmi uz tiesas iespējamo budžeta apjomu, kā arī statistisko datu ieguvi un apstrādi. Pieredzes...