Aktualitātes

Tiesu administrācija dalās savā pieredzē par tiesu darba organizēšanu pandēmijas laikā ar Ukrainas kolēģiem

29.10.2020
Trešdien, 28. oktobrī norisinājās Tiesu administrācija rīkotais tīmekļseminārs par tiesu darba organizēšanu pandēmijas laikā. Tiesu administrācija dalījās savā pieredzē ar kompetentajām Ukrainas tiesu institūcijām. Pasākums tika rīkots projekta “E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā” ietvaros.   Tīmekļseminārā piedalījās Ukrainas tiesu darbinieki un tajā tika runāts par praktiskiem tiesu pārvaldības un darba organizācijas jautājumiem, proti, e-vēlēšanu...

Informācija tiesu apmeklētājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem saistībā ar Covid-19 izplatību

28.10.2020
Lai novērstu riskus tiesu apmeklētāju un tiesas personāla veselībai un pielāgotu tiesu darbu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, Tieslietu ministrija noteikusi vadlīnijas attiecībā uz rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizāciju laikā, kamēr spēkā ir Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Tiesa izvērtēs, vai lietu ir iespējams izskatīt rakstveida procesā, kā arī iespējas to organizēt attālināti. Ja nav iespējama lietas izskatīšana ne...

Nozares eksperti vebinārā diskutē par tiesu lomu ekonomikas attīstībā

26.10.2020
Saikne starp ekonomiskajiem procesiem un tieslietu sistēmu arvien plašāk tiek uzsvērta Eiropas un pasaules līmenī, iezīmējot tieslietu sistēmas lomu ekonomikas izaugsmes kontekstā.  Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros 2020.gada 21.oktobrī rīkoja vebināru ar mērķi attīstīt tieslietu jomas profesionāļu diskusiju par tieslietu sistēmas praktisko atbalstu ekonomikas attīstībai un investīciju piesaistei. Vebināru ar uzrunu atklāja tieslietu ministrs...

Tiesnešu amata kandidātu atlases komisija sāk darbu

22.10.2020
Šodien par Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Augstākās tiesas senatore Dzintra Balta, bet par priekšsēdētājas vietnieci Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane. Līdz ar to, komisija šodien ir sākusi darbu.Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors: “Novēlu izveidotajai komisijai veiksmīgu darbu šajos trīs gados. Tiesu administrācija sniegs visu nepieciešamo atbalstu komisijas darbā. Pirmais nozīmīgais uzdevums būs tiesnešu amata kandidātu izvērtēšana...

Satversmes tiesa izsludina iespēju tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņā

28.10.2020
Satversmes tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju izsludina konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tiek dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Satversmes tiesā. Tās laikā vienam no minēto tiesu tiesnešiem būs iespēja sešus mēnešus (no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam) pildīt Satversmes tiesas padomnieka pienākumus.  Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova uzsver: “Pieredzes apmaiņas...

Pirmo reizi kādā no tiesām lieta izskatīta e-formātā

22.10.2020
Līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 2020.gada 1.jūlijā, tiesas administratīvo pārkāpumu lietās strādā Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) jaunajā tehnoloģiskajā platformā, kas izstrādāta E-lietas projektu programmas projektā “Tiesu informatīvā attīstība”. TIS pilnveidotā funkcionalitāte paredz datu (lietas materiālu/nolēmumu) apmaiņu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmu (APAS). Datu apmaiņa notiks, izmantojot E-lietas koplietošanas komponenti, kas nodrošinās pārsūdzētās administratīvā...

Izveidota tiesnešu amata kandidātu atlases komisija

21.10.2020
Izveidotajā tiesnešu amata kandidātu atlases komisijā būs deviņi komisijas locekļi. No Augstākās tiesas komisijā strādās Administratīvo lietu departamenta senatore Ieva Višķere, Civillietu departamenta senatore Dzintra Balta un Krimināllietu departamenta senatore Sandra Kaija. No apgabaltiesām – Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Sanita Kanenberga, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Silva Reinholde un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Agnese Veita. No rajona (pilsētas) tiesām – Administratīvās...

Notiks vebinārs "Tiesu loma ekonomikas attīstībā"

21.10.2020
Saikne starp ekonomiskajiem procesiem un tieslietu sistēmu arvien plašāk tiek uzsvērta Eiropas un pasaules līmenī, iezīmējot tieslietu sistēmas lomu ekonomikas izaugsmes kontekstā.  Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros 2020.gada 21.oktobrī rīko vebināru, kura pamatā ir ideja par efektīvu tieslietu sistēmu kā pamatu valsts ekonomikas attīstībai un investīciju piesaistei. Pieslēdzies vebināram 21.oktobrī SPIEŽOT ŠEIT /Pieslēdzoties vebinārām,...

Būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts tiesās un mediācija civillietās

20.10.2020
Lai veicinātu mediācijas plašāku pieejamību sabiedrībai, kā arī nodrošinātu praktisku atbalstu mediācijas pakalpojuma saņemšanai no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots projekts Mediācija civillietās, kura ietvaros Latvijas sabiedrībai bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī iespēja saņemt projekta ietvaros līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu.Kā atzīmē Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane: "Mediācijā nav zaudētāju! Tāpēc iesaku to izmēģināt jebkura strīda...

Pieteikšanās darbam Ekonomisko lietu tiesā līdz 30.oktobrim

14.10.2020
Turpinās 21 amata vietas konkurss darbam Ekonomisko lietu tiesā. Strādāt jaunizveidotā tiesā aicinām tiesneša palīgus, tiesas sēžu sekretārus, tiesas sekretāru, priekšsēdētāja palīgus pētnieciski analītiskajos jautājumos, priekšsēdētāja palīgu un kancelejas vadītāju. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Specializētās Ekonomisko lietu tiesas darbam būs izšķiroša ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju labklājību. Aicinu esošos un topošos juristus ar tiesu darbam atbilstošām kompetencēm pieteikties...