E-risinājumi

E-risinājumi

Skaidra, efektīva un neatkarīga tieslietu sistēma, kas nodrošina paredzamu, savlaicīgu un izpildāmu lēmumu, sniedz ieguldījumu uzticēšanās un stabilitātes radīšanā, kas, savukārt, ir nozīmīgi elementi atbilstošai uzņēmējdarbības un investīciju videi. Labi funkcionējoša tiesu sistēma ir viens no pamata elementiem, kas veicina ekonomikas attīstību un atbalsta tirgus pareizu darbību.

Pieeja tiesai, ātrs un kvalitatīvs process, neatkarība sistēmas ietvaros, efektīva ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšana, zems korupcijas līmenis un caurskatāma publisko iepirkumu procedūra tiek minēti kā elementi, kas nepieciešami uzņēmējiem un investoriem, lai gūtu pārliecību par prognozējamību un drošību, veicot darbību attiecīgās valsts jurisdikcijā. Projekta darbības plānotas, lai sniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu sistēmas kapacitātes stiprināšanā, tādējādi paaugstinot kompetenci, nodrošinot uzticību sistēmai un sistēmas darbības efektivitāti un kvalitāti, kas veicinās komercdarbības vides uzlabošanu Latvijā.