Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu

Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu

Mācības tiek īstenotas sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Mācību mērķis ir uzlabot efektivitāti strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.

 

Četru gadu laikā mācībās kopā tiks apmācīti 1750 tiesneši, tiesu darbinieki, prokurori, izmeklētāji, politikas veidotāji un ieviesēji, kā arī maksātnespējas administratori, advokāti.

 

Mācību tēmas:

1)      Civilprocesa likums;

2)      Regulējums būvniecības jomā;

3)      Komerctiesības;

4)      Maksātnespējas regulējums;

5)      Nodokļu tiesības;

6)      Darba tiesības;

7)      Finanšu un ekonomiskie noziegumi;

8)      Datu aizsardzība;

9)      Administratīvais process;

10)   Kriminālprocess.

 

Tiesu prakses apkopojumu tēmas:

1)      Darba tiesības;

2)      Nodokļu tiesības;

3)      Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā; 

4)      Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana;

5)      Tiesu prakse interneta tiesībās.

 

Pētījumu gaitā tiks analizētas problēmas attiecīgajā tiesību jomā un gūtās atziņas tiks iekļautas mācību programmās, lai sekmētu identificēto problēmu risināšanu.

 

Pētījums tiks publicēts gadu pēc līguma noslēgšanas – 2020.gada decembrī.