Tiesu ekspertīze un tās veikšana

Tiesu ekspertīze un tās veikšana

Šīs mācības tiek organizētas sadarbībā ar Juridisko koledžu un LTRK, tās ietver tiesu ekspertu mācības procesuālos un praktiskos jautājumus, kas saistīti ar padziļinātām teorētiskām zināšanām kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā, statistikas metodes tiesu ekspertīžu rezultātu interpretācijā. Notikuma vietas apskate saistībā ar normatīvo aktu prasībām.

Pieteikšanās mācībām notiek atsaucoties uz uzsaukumu par konkrētām mācībām vai arī izmantojot Juridiskās koledžas izveidoto funkcionālo e-pasta adresi kursi@jk.lv

Mācību kalendārs 2019.gadam.     

Mācību materiālu uzskaitījums
   
Kontaktpersona: ESF projekta koordinatore Lauma Legzdiņa, lauma.legzdina@ta.gov.lv, 27881158.