2019. gads

2019.gada konferences un semināri

Aprīlis

Konference “Tiesu varas neatkarība – valstisks mērķis vai šaurs pašmērķis?”

 

Maijs/Jūnijs

Konference “Tiesvedības efektivitāte: kasācijas tiesvedības pamats, tvērums”

Seminārs “Ekspertīžu noteikšana un eksperta atzinuma  kā pierādījuma izmantošana izmeklēšanā”

Ekspertu apaļā galda diskusija “Inovācijas tiesnešu mācību metodēs, mācību organizēšanā un plānošanā”

 

Septembris

Konference “Administratīvo tiesu kompetences tiesību principu piemērošanā” /sadarbībā ar Administratīvo apgabaltiesa

 

Oktobris

Starptautiska konference “Tiesu varas neatkarības jautājumi” /sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju

 

Novembris/Decembris

Konference “Tieslietas un tehnoloģijas”

Konference “Civilprocesa aktuālie problēmjautājumi” /sadarbībā ar Tieslietu ministriju