Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

03.06.2020

Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010

E-pasts (arī elektroniski parakstītiem dokumentiem): kanceleja@ta.gov.lv
Tālrunis: 67063800


Kontaktpersona ar trauksmes celšanu saistītos jautājumus:

Maija Orupa

Darbības risku vadītājs

Tālrunis: 29593217 (tikai trauksmes celšanas jautājumos) 

Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

Elektroniskā pasta adrese trauksmes  ziņojumu iesniegšanai: trauksme@ta.gov.lv

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās.

Iesnieguma veidlapa trauksmes cēlēja ziņojumam.


 

 

Tiesu administrācijas Facebook konts 

Tiesu administrācijas Twitter konts @tiesuadm

Tiesu administrācijas Youtube kanāls


Darba laiks:
Pirmdiena - ceturtdiena: 8.30 - 17.15

Piektdiena: 8.30 - 16.00


Pieņemšanas laiks:
Tiesu administrācijas struktūrvienību vadītāji apmeklētājus pieņem (pēc iepriekšējas pieteikšanās Tiesu administrācijas kancelejā) katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 15.00 - 17.00.


Tiesu administrācijas bankas rekvizīti:
Tiesu administrācija
reģistrācijas numurs: 90001672316
Konts: LV85TREL2190458018000
Valsts kase, TRELLV22


Tiesu administrācija pilnveido un informatīvi uztur portālus:
 • www.tiesas.lv, 
 • https://manas.tiesas.lv/eTiesas/, 
 • https://izsoles.ta.gov.lv, 
 • www.zemesgramata.lv, 
Ēka aprīkota ar uzbrauktuvi/rampu piekļuvei cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Tās ieeja tiek novērota ar novērošanas kamerām, kuras pārrauga apsardzes darbinieks, kurš ir instruēts par rīcību ar ēkas iekšpusē esošo pacēlēju, lai personas ar kustības traucējumiem varētu nokļūt ēkas 1.stāvā uz Kanceleju un liftu.

Tiesu administrācija pieņem elektroniskos dokumentus, balstoties uz MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem.

Tiesu administrācija pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu šādos datņu formātos:

 • vienkārša teksta formātā;
 • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
 • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
 • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);
 • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.

Papildus minētajiem datņu formātiem pieņemam arī šādus datņu formātus:

 • noformētam tekstam – DOC* , RTF;
 • elektroniskajām tabulām – XLS*.
 • MSOffice 2003 vai vecāka versija.

Saziņai ar Tiesu administrācijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@ta.gov.lv. Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par noteiktas personas fizisko datu apstrādi Tiesu administrācijā, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu kanceleja@ta.gov.lv