Darbinieki

TA darbinieki un kontaktinformācija

01.07.2020

 

 

Tiesu administrācijas darbinieku tālruņu numuri

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

e-pasts: kanceleja@ta.gov.lv , Tālrunis: 67063800 (taustiņš 3),

 

Publiskais tel.nr.

Iekšējais tel.nr.

Mob.tel.nr.

Vārds, uzvārds

Amats

 

 

29427895 

Andris Munda

Tiesu administrācijas direktors

67083610

43610

29212571

Inese Kalniņa

TA direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos

 

 

29593217

Maija Orupa

Darbības risku vadītāja

 

 

29299565

Ināra Makārova

Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste

67063805

43805

28320966

Inga Trofīmova

TA vecākā referente

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS

 

83613

25670982

Anna Skrjabina

Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja

 

43877

26117916

Elīna Šķipare

Eiropas Sociālā fonda projekta koordinatore

 

 

20218003

Dace Kazāka

Eiropas Sociālā fonda projekta koordinatore

 

 

29633009

Lauma Legzdiņa

Eiropas Sociālā fonda projekta koordinatore

 

 

26728443

Ilze Grava

Eiropas Sociālā fonda projekta koordinatore

 

 

25722284

Karmena Jurdže

Eiropas Sociālā fonda projekta koordinatore

KANCELEJA (105.kab.)

67063841

43841

25942202

Liene Narvida

Kancelejas vadītāja

67063842

43842

 

Ilze Skuja

Vecākā lietvede

67063843

43843

 

Lelde Vaivode

Vecākā lietvede

STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS UN ANALĪTIKAS NODAĻA

 

 

26458289

Agnija Karlsone-Djomkina

Nodaļas vadītāja

 

 

29401741

Kārlis Langins

Nodaļas vadītājas vietnieks

 

 

20289277

Jorens Liopa

E-lietas programmas projektu vadītājs

 

 

29248273

Dace Cimere

Projekta vadītāja

 

 

29401741

Ina Degle

Vecākā statistiķe

PERSONĀLVADĪBAS UN JURIDISKAIS DEPARTAMENTS

67063804

43804

29289099

Inese Linča

Departamenta direktore

PERSONĀLVADĪBAS NODAĻA

 

67063854

43854

 

Indra Lūse

Nodaļas vadītāja

67063852

43852

 

Baiba Gariņa

Vecākā referente

67063853

43853

 

Anita Kuka

Vecākā referente

67063855

43855

 

Inga Zandberga

Vecākā referente

67063844

43844

 

Ingrīda Rozēna

Vecākā referente

67063851

43851

 

Inese Zariņa

Juriskonsulte

67063857

43857

 

Dace Kalniņa

Vecākā referente

67063845

43845

 

Irina Germova

Vecākā referente

JURIDISKĀ NODAĻA

 

 

26655905

Artūrs Grāvītis

Nodaļas vadītājs

67063881

43881

 

Zanda Strautniece

Nodaļas vadītāja vietniece

67063890

43890

 

Ligita Kalēja

Juriskonsulte

67063849

43849

 

Ilze Luksa

Juriskonsulte

 

 

26448837

Dace Mika

Juriskonsulte-iepirkumu speciāliste

67063848

43848

 

Nauris Špels

Juriskonsults-iepirkumu speciālists

67063889

43889

 

Sergejs Mahņovs

Juriskonsults

INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN TEHNOLOĢIJU DEPARTAMENTS

 

 

29106151

Andreta Skrastiņa

Departamenta direktore

 

INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATTĪSTĪBAS NODAĻA

 

 

28663410

Kristīna Muciņa

Nodaļas vadītāja

67083602

43602

 

Māris Kumerdanks

Nodaļas vadītājas vietnieks

67063870

43870

29182449

Jana Zemberga

Nodaļas vadītājas vietniece

67063868

43868

 

Reinis Saulītis

Informācijas sistēmu administrators

67063809

43809

 

Elīza Kārkliņa

Vecākā referente

67083607

43607

 

Kalvis Bērziņš

Vecākais referents

 

 

29519624

Aija Orniņa

Vecākā referente

 

 

 

Dace Sondare

Vecākā referente

 

 

 

Arnolds Bauris

Informācijas sistēmu administrators

67083612

43612

 

Jānis Virkavs

Informācijas sistēmu administrators

 

 

 

Gunita Bleive

Vecākā referente

 

 

27851558

 

Igeta Horste

E-lietas programmas projekta “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” koordinatore

INFORMĀCIJAS SISTĒMU LIETOTĀJU ATBALSTA NODAĻA

 

 

29416614

Indra Kārkliņa

Nodaļas vadītāja

67063863

43863

29119737

Iveta Kokoreviča

Nodaļas vadītājas vietniece

67063803

43803

 

Agnese Tkačenko

Vecākā referente

67083605

43605

 

Tabita Jemeļjanova

Vecākā referente

67063882

43882

 

Regīna Merkurjeva

Vecākā referente

67083615

43615

 

Vita Vaitava

Vecākā referente

67083604

43604

 

Liene Jākobsone

Vecākā referente

67083611

43611

 

Aivars Švābe

Vecākā referents

67083603

43603

 

Līva Kotāne

Vecākā referente

 

 

 

Tatjana Odincova

Vecākā referente

67063862

43862

 

Maira Ķurbe

Vecākā referente

 

 

 

Jurģis Celmiņš

Vecākais referents

 

 

 

Renāte Buiķe

Vecākā referente

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

 

 

28387162

Voldemārs Kizino

Nodaļas vadītājs

 

 

29988003

Rihards Tiļuks

Informācijas sistēmu administrators

67083624

43624

28664596

Normunds Zvaigzne

Informācijas sistēmu administrators

FINANŠU UN ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS

67063874

 

26457236

 

Māris Rēķis

Departamenta direktors

BUDŽETA NODAĻA

67063811

43811

29141091

Olita Āboliņa

Nodaļas vadītāja

67063812

43812

 

Ilze Ābele

Galvenā ekonomiste

67063813

43813

 

Linda Ribakova

Galvenā ekonomiste

67063894

43894

 

Ingrīda Jugāne

Budžeta ekonomiste

FINANŠU NODAĻA

67063897

43897

28658025

Evija Krauze

Nodaļas vadītāja

67063829

43829

 

Kristīne Usāne

Galvenā grāmatvede

67063816

43816

 

Dace Zvidre

Nodaļas vadītājas vietnieces

67063827

43827

 

Daiga Dubjuka

Nodaļas vadītājas vietniece

67063820

43820

 

Sanita Griba

Vecākā grāmatvede

67063891

43891

 

Tamāra Gailīte

Grāmatvede

67063876

43876

 

Elvita Nastaja

Grāmatvede

67063815

43815

 

Vija Aleksandroviča

Vecākā grāmatvede

67063826

43826

 

Inese Rikmane

Vecākā grāmatvede

67063824

43824

 

Anna Rezņikova

Grāmatvede

67063819

43819

 

Zoja Četoviča

Grāmatvede

67063821

43821

 

Inese Zvaigzne

Grāmatvede

67063814

43814

 

Gunta Bobrova

Grāmatvede

67063828

43828

 

Signe Džuljeta-Ziediņa

Vecākā grāmatvede

67063818

43818

 

Anda Zeltmate

Grāmatvede

 

 

 

 

 

MATERIĀLTEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA

 

 

26325641

Haralds Skrodelis

Nodaļas vadītājs

 

 

28233996

Daiga Grāve

Tiesu namu attīstības projektu vadītāja

 

 

28386340

Ligita Žvirble

Vecākā referente

 

 

22169595

Alise Erģe

Vecākā referente

 

 

26410069

Jogita Augstkalniete - Potaša

Vecākā referente

 

 

28319570

Māris Jākobsons

Vecākais referents

 

 

28280875

Mārtiņš Rikmanis

Darba aizsardzības vecākais speciālists

 

 

26447901

Vjačeslavs Mitņičuks

Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris

 

 

26585838

Jānis Veidemanis

Transporta pārraugs

 

 

26111694

Viktors Tatarčuks

Referents

 

 

29431412

Sandis Zembergs

Referents

67063860           43860                             Apsargs                                         taapsargs@gmail.com