Darbinieki

Tiesu administrācijas darbinieku kontaktinformācija

26.06.2019

Tālr.

Vārds, uzvārds

Amats

67063800

Andris Munda

Tiesu administrācijas direktora p.i.

67083610 Inese Kalniņa
Direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos
29593217 Maija Orupa Darbības risku vadītāja
29299565 Ināra Makārova Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste

ESF PROJEKTA NODAĻA

25670982
Anna Skrjabina ESF projekta vadītāja 
27881158 Dainis Slišāns ESF projekta koordinators
26117916
Elīna Šķipare
ESF projekta koordinatore 
25447466
Agnese Zirdziņa
ESF projekta grāmatvede
20284813 Dace Deinate
ESF projekta koordinatore 
Ilze Grava ESF projekta koordinatore
20218003 Dace Kazāka ESF projekta koordinatore 


KANCELEJA

67063841

Liene Narvida

Kancelejas vadītāja

67063842

Ilze Skuja

Vecākā lietvede

67063843 Lelde Vaivode
Vecākā lietvede
67063800 Inga Trofīmova Vecākā lietvede


PROJEKTU VADĪBAS UN STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS NODAĻA

26458289

Agnija Karlsone-Djomkina

Nodaļas vadītāja

29225693
Jānis Dreimanis
Nodaļas vadītājas vietnieks
26447901 Vjačeslavs Mitņičuks
Sabiedrisko attiecību speciālists
29248273
Dace Cimere
Projekta vadītāja
29401741 Kārlis Langins
Vecākais statistiķis
29401741 Ina Degle
Vecākā statistiķe
20289277 Jorens Liopa E-lietas programmas projektu vadītājs
29647661 Vita Upeniece E-lietas programmas projekta “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” vadītāja


PERSONĀLVADĪBAS UN JURIDISKAIS DEPARTAMENTS

67063804

Inese Linča

Departamenta direktore

67063854 Ivars Baņģeris
Departamenta direktores vietnieks / stratēģiskais personāla vadības partneris 

67063853

Anita Kuka

Vecākā referente

67063855

Inga Zandberga

Vecākā referente

67063844

Ingrīda Rozēna

Vecākā referente

67063851

Inese Zariņa

Juriskonsulte

67063857

Sanita Serženko

Vecākā referente

67063852

Baiba Gariņa

Vecākā referente

67063845 Dace Kalniņa Vecākā referente
67063856 Evija Strazdiņa Vecākā referente


JURIDISKĀ NODAĻA

26655905

Artūrs Grāvītis

Nodaļas vadītājs

67063881

Zanda Strautniece

Juriskonsulte

67063890

Ligita Kalēja

Juriskonsulte

67063849

Ilze Vilsone

Juriskonsulte

67063889

Sergejs Mahņovs

Juriskonsults

67063848

Nauris Špels

Juriskonsults – iepirkumu speciālists

26448837
Dace Mika
Juriskonsulte - iepirkumu speciāliste


TIESU UN ZEMESGRĀMATU DEPARTAMENTS

29106151

Andreta Skrastiņa

Departamenta direktore


TIESU IESTĀŽU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS NODAĻA

26599078

Līga Lapiņa

Nodaļas vadītāja

67063875 Madara Briede Nodaļas vadītājas vietniece
28663410
Kristīna Muciņa
Nodaļas vadītājas vietniece 

67063862

Indra Kārkliņa

Vecākā referente


67063863

Iveta Kokoreviča

Vecākā referente

67083608
Dace Dzērve
Vecākā referente
67063882 Regīna Merkurjeva
Vecākā referente
67083604
67517734
Liene Jākobsone
Vecākā referente

Elīza Kārkliņa
Vecākā reference 
Aija Orniņa Vecākā reference 

67083603

Igeta Horste

E-lietas programmas projekta "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība" koordinatore

67063870 Jana Zemberga Vecākā referente

67083605

Tabita Jemeļjanova

Vecākā referente

67063868

Reinis Saulītis

Vecākais referents

67083615 Vita Vaitava
Vecākā referente
67083607
Kalvis Bērziņš Sistēmu analītiķis
67083602 Māris Kumerdanks Informācijas sistēmu administrators
28606632 Evita Kepinska Vecākā referente

IZPILDU LIETU REĢISTRA NODAĻA

26888918
Rihards Daniševskis
Nodaļas vadītājs
67083603 Arnolds Bauris
Informācijas sistēmu administrators
67083609
Jānis Virkavs
Informācijas sistēmu administrators
67083611
Evita Atvare Vecākā referente

Aivars Švābe Vecākais referents
67083609 Līva Kotāne Vecākā referente


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

28387162

Voldemārs Kizino

 

Nodaļas vadītājs

67083624 (vk)
Normunds Zvaigzne
Datorsistēmu un datortīklu administrators
29988003
Rihards Tiļuks Datorsistēmu un datortīklu administrators


FINANŠU UN ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS

67063874

Andris Munda

Departamenta direktors


BUDŽETA NODAĻA

67063811

Olita Āboliņa

Nodaļas vadītāja

67063812

Ilze Ābele 

Galvenā ekonomiste

67063894

Ingrīda Jugāne

Budžeta ekonomiste

67063813 Linda Ribakova Galvenā ekonomiste


FINANŠU NODAĻA

67063897

Evija Krauze

Nodaļas vadītāja

67063827 Daiga Dubjuka Nodaļas vadītājas vietniece finanšu uzskaites jautājumos
67063829 Kristīne Usāne Galvenā grāmatvede
67063825
Una Īverte Nodaļas vadītājas vietniece darba samaksas jautājumos
67063826 Inese Rikmane 
Vecākā grāmatvede
67063815 Vija Alekandroviča 
Vecākā grāmatvede

67063824

Anna Rezņikova

Grāmatvede

67063819

Zoja Četoviča

Grāmatvede

67063876

Elvita Nastaja

Grāmatvede

67063821

Inese Zvaigzne

Grāmatvede

67063816 Dace Zvidra Grāmatvede
67063814 Gunta Bobrova 
Grāmatvede
67063823 Viktorija Avreicēviča Vecākā grāmatvede
67063891 Tamāra Gailīte
Grāmatvede
67063828
Signe Džuljeta Ziediņa Grāmatvede
67063820 Sanita Griba
Grāmatvede
67063817 Lita Klaucāne
Grāmatvede
67063818 Anda Zeltmate Grāmatvede
67063822 Agita Klaucāne Grāmatvede


MATERIĀLTEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA

26325641

Haralds Skrodelis

Nodaļas vadītājs

28386340

Ligita Žvirble

Vecākā referente

22169595

Alise Erģe

Vecākā referente

67063847 Jogita Augstkalniete
Vecākā referente

28233996

Daiga Grāve

Tiesu namu attīstības projektu vadītāja

28319570 Māris Jākobsons
Referents
26111694 Viktors Tatarčuks Referents

26568188

Jānis Zariņš

Ēku eksplutācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris

26585838
Jānis Veidemanis
Transporta pārraugs
28280875 Mārtiņš Rikmanis 
Darba aizsardzības vecākais speciālists 

  

28233996