Iepirkumi (līdz 31.12.2018)

Apsardzes sistēmas uzstādīšana Daugavpils tiesā

11.10.2018

''Apsardzes sistēmas uzstādīšana Daugavpils tiesā'', iepirkuma identifikācijas
Nr. TA 2018/15. 
Piedāvājumu iesniegšana līdz 2018. gada 8. oktobrim plkst. 11.00.