Iepirkumi (līdz 31.12.2018)

Oracle programmnodrošinājuma tehniskā atbalsta un uzturēšanas pakalpojumi

27.11.2018

Oracle programmnodrošinājuma tehniskā atbalsta un uzturēšanas pakalpojumi, iepirkuma identifikācijas Nr. TA 2018/3/SP, piemērota sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 2.punktu c).