Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

03.12.2020

Tiesu administrācija ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām.

Aicinam paust Jūsu vērtējumu, viedokli un priekšlikumus, lai mēs varētu veikt nepieciešamos uzlabojumus tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba vides modernizēšanai, atbilstoši jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām, kā arī tiesu pieejamības sabiedrībai veicināšanai, nodrošinot ātrāku, ērtāku un efektīvāku tiesvedības procesu gaitu.

Saņemtie priekšlikumi un viedokļi tiks izmantoti, plānojot administrācijas darbu un pieņemot lēmumus.

Priekšlikumus un viedokļus gaidām uz e-pasta adresi kanceleja@ta.gov.lv vai pa pastu, nosūtot Tiesu administrācijai uz adresi Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010.

Pētījums “Esošās situācijas izpēte un ieguvumu analīze E-pierādījumu risinājuma ieviešanai EK projekta “E-pierādījumu platformas izstrāde” ietvaros” pieejams spiežot šeit.

Pētījums “Esošās situācijas analīzes ziņojums un rekomendācijas Eiropas tiesu datubāzes ieviešanai” pieejams spiežot šeit. 

Pētījumi par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret tiesām:

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2020. gads)

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2016.gads)

Pētījuma par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2016.gads) ANALĪZE

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2017.gads)

Pētījuma par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2017.gads) ANALĪZE

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2018.gads)

Pētījuma par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2018. gadas) Analīze

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2019.gads)

Pētījuma par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un saskarsmi ar tiesvedības procesu (2019. gadas) Analīze

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietošanu" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".