Projekts "E-tiesiskuma inovācijas"

"E-tiesiskuma inovācijas"Projekta nosaukums:
 „E-tiesiskuma inovācijas”

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija

Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija

Projekta īstenošana: 01.10.2019.-31.08.2021.

 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir palielināt tiesu sistēmas efektivitāti un veicināt uzticēšanos tiesām, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtu piekļuvi to pakalpojumiem.

Projekta laikā tiek plānotas šādas aktivitātes:

1. Starptautiskā prakse: pieredzes apmaiņas vizītes uz ārvalstīm (Piemēram, uz valstīm, kuru tiesu sistēmas ir savienotas e-justice portālu - Spānija, Austrija, Rumānija. Vai uz valstīm, kuras uzsākušas pievienošanos Eiropas tiesu datubāzei – Vācija, Francija, Slovēnija).

2. Eiropas Tiesu datu bāzes ieviešana: papildinājumu veikšana Tiesu informācijas sistēmā, lai nodrošinātu drošu datu apmaiņas procesu ar Eiropas e-tiesiskuma portālu https://e-justice.europa.eu. Labā prakses pieņemšana, ņemot vērā pieredzes apmaiņas vizītēs gūto pieredzi.

3. E-pakalpojumu https://manas.tiesas.lv pieejamības nodrošināšana svešvalodās (angļu un vācu valodā).

4. Informatīvā kampaņas organizēšana, lai popularizētu izveidoto aptauju aizpildīšanu, kas ļautu pilnveidot tiesu darba organizāciju un uzlabotu iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.


Projektā plānotās aktivitātes