Projekts "Ceļā uz tiesvedības procesa optimizēšanu"

Projekts

15.11.2013


This project is co-funded by
the European Union
 

Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības" projekts „Ceļā uz tiesvedības procesa optimizēšanu"
(Granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1459/EJ 30-CE-0409326/00-83)


Noslēdzies projekts par tiesvedības procesa optimizēšanu

Tiesu informatīvā sistēma tiks aprīkota ar resursu pieteikšanas sistēmu (27.05.2013)

Uzsākta EK projekta "Ceļā uztiesvedības procesa optimizēšanu" īstenošana
(04.11.2011)


Tiks aprīkotas tiesas sēžu zāles ar lietisko pierādījumu demonstrēšanas iekārtām (15.02.2012.)