Projekts „Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana”

Projekts „Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana”

17.04.2012


Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības" projekts „Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana" īstenošanu (Granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1604)


Uzsākta EK projekta "Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana" īstenošana (24.02.2012.)