Eiropas Sociālais fonds.

Eiropas Sociālais fonds

26.04.2013

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Noslēdzies projekts par kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu tiesu kancelejās (30.11.2010)

Uzsākta tiesu kanceleju procesu analīze (04.10.2010)

Tiesu kancelejās ieviesīs kvalitātes vadības sistēmu (14.07.2010)


85 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.