Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvu tiesu darbu (PA-GRO-732)

Tiesneši apgūst Zviedrijas pieredzi ar tiesu darbu saistītos jautājumos