Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par tiesnešu palīgu lomu tieslietu sistēmā (Nr.PA-GRO-731)

Tiesnešu palīgi no Latvijas gūst pieredzi Skandināvijā