Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvu cilvēkresursu vadību, starptautisko sadarbību un moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesu darbā (Nr.PA-GRO-512)

Tiesu administrācija apgūst Norvēģijas pieredzi ar tiesu darbu saistītos jautājumos


Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvu cilvēkresursu vadību, starptautisko sadarbību un moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesu darbā (Nr.PA-GRO-512)