Tiesu ekspertu padome

Tiesu ekspertu padome

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz 2016.gada 20.decembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.834 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība" 13.punktu paziņo, ka dokumentu iesniegšanas termiņš tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ir š.g. 4.decembris.

Tiesu ekspertu padomes adrese:

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

tālrunis: 67517734
fakss: 67063840
e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Tiesu ekspertu padomes sekretāres kontakti un darba laiks:

Liene Jākobsone:
tālr.: 67517734

fakss 67063840
e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv;

 

doc Tiesu eksperta profesionālās darbības pašvērtējuma tabula
pdfTieslietu ministrijas 14.03.2017 rīkojums Nr. 1-1/79 "Par tiesu ekspertu padomes sastāvu"
pdfTieslietu ministrijas rīkojums par Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvu
pdfPar izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā
pdfPar izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā
pdfPar izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā
pdfPar izmaiņām Tiesu ekspertu eksaminācijas komisijas sastāvā
pdfVadlīnijas kvalifikācijas darbu noformēšanai 
pdfVadlīnijas tiesu psiholoģiskās ekspertīzes noteikšanai
pdfTiesu ekspertu padomes nolikums
pdf Tiesu ekspertu ētikas kodekss


Tiesu ekspertu padome paziņo, ka  Tiesu ekspertu kandidātu kvalifikācijas eksāmens notiks: 

05.12.2019. tests no plkst.10.00 – 11.00 un 2.daļa no plkst.12.00 –16.00;

Tiesu administrācijas 1.stāva zālē Vidzeme - Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010