Budžets

Budžets

12.03.2019

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta ieteikumiem Nr.1 „Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu" Tiesu administrācija publicē informāciju par piemaksām un prēmijām un to noteikšanas kritērijiem attiecīgajā institūcijā, informāciju par sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem attiecīgajā institūcijā un informāciju par tiesnešu mēneša amatalgas un piemaksas apmēru par kvalifikācijas klasi.

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, eiro)

Informācija par tiesnešu mēneša amatalgas un piemaksas apmēru par kvalifikācijas klasi (bruto, eiro)

Informācija par tiesnešu mēneša amatlagas un piemaksas apmēru par izdienu