Pakalpojumi

Pakalpojumi

26.06.2017


Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu izcenojumi noteikti MK noteikumos.