Iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi un to grozījumi

Iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi un to grozījumi (publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu, 60.panta desmito daļu): 

Līgums par arhīva plauktu pārvietošanos Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu vajadzībām (Nr. 4.2-6/123-15)

Vienošanās par arhīva plauktu pārvietošanas līguma atcelšanu (Nr. 4.2-6/123-15/V1/69-17)

Vienošanās par līguma pagarināšanu par telpu uzkopšanu Tiesu administrācijas un tiesu vajadzībām (Nr. 4.2-6/21-16/V1/31-19)

Vienošanās par līguma pagarināšanu par nedzirdīgo zīmju valodas tulka pakalpojumu nodrošināšanu tiesām (Nr. 4.2-6/4-16/V1/347-18)

Vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu par žalūziju iegādi un uzstādīšanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr. 4.2-4/147-15/V1/126-17)

Vienošanās par līguma summas palielināšanu par izpildu lietu reģistra sistēmas uzturēšanu, apkalpošanu un papildinājumu izstrādi ( Nr. 4.2-6/247-16/V49/219-20)

Vienošanās par līguma par rakstisko un mutisko tulkošanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas darba nodrošināšanai grozījumiem (Nr. 4.2-6/178-18/V1/227-18)

Vienošanās par Līguma "par drošības auditu Tiesu administrācijas pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām (4.2-6-190-18)" grozījumiem (4.2-6-190-18/V1/312-18)

Līgums par saturiski juridisko mācību, izmantojot tiesu prakses apkopojumu, nodrošināšanu (4.2-13/301-19)

Līgums par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem komandējumu organizēšanai un nodrošināšanai (4.2-13/357-19)

Līgums par juridiskās angļu valodas apguves mācību pakalpojumu nodrošināšanu (4.2-6/320-19)

Līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem Tiesu administrācijas un tiesu vajadzībām (4.2-6/75-19)

Līgums par telpu uzkopšanu tiesu iestāžu vajadzībām (4.2-6/62-19) 

Līgums par telpu uzkopšanu Tiesu administrācijas, tiesu iestāžu vajadzībām (4.2-6/52-19)

Vienošanās par līguma "par telpu uzkopšanu Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-6/157-16)" grozījumiem (4.2-6/157-16/V1/30-19)

Līgums par telpu uzkopšanu Tiesu administrācijas, tiesu iestāžu un Juridiskās palīdzības administrācijas vajadzībām (4.2-6/27-19)

Līgums par veselības apdrošināšanu (Nr. 4.2-8/284-18)

ST līgums par veselības apdrošināšanu


līgums par ziņu aģentūras pakalpojumiem Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr. 4.2-6/366-18)

līgums par žurnālu, lietu vāku un arhīva vāku izgatavošanu un piegādi tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr. 4.2-6/352-18)

AT līgums par veselības apdrošināšanu (Nr. 8-4/LIG26)

KD līgums par veselības apdrošināšanu (Nr. LRP 2018/49-2)


LRP līgums par veselības apdrošināšanu (Nr. LRP 2018/49-1)


JPA līgums par veselības apdrošināšanu (Nr. 2-18.18/18)


Līgums par organizatorisko atbalstu mācību un pasākumu īstenošanai |(Nr.4.2-13/328-18)
 

Līgums par Oracle programmnodrošinājuma tehniskā atbalsta un uzturēšanas pakalpojumiem (Nr. 4.2-6/330-18)

Līgums par tiesu nama Abrenes ielā 8, Rīgā, ieejas mezgla aprīkošanu ar piekļuves turniketiem (Nr.4.2-6/329-18)

Līgums par mēbeļu restaurāciju tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-6-296-18

Līgums par korpusa mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanau Tiesu administrācijas un tiesu iestāžu vajadzībām (Nr. 4.2-6/259-18)

Līgums par arhīva plauktu pārvietošanu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām

Līgums par korpusa mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanau Tiesu administrācijas un tiesu iestāžu vajadzībām (Nr. 4.2-6/264-18)

Līgums par rakstisko un mutisko tulkošanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas darba nodrošināšanai (Nr. 4.2-6/265-18)

Līgums par apmeklētāju organizācijas sistēmas iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu (Nr. 4.2-6/266-18)

Vienošanās Nr.1 par līguma par pasākumu organizēšanu Tiesu administrācijas vajadzībām grozījumiem

Līgums par disku masīva "EMC Atmos" papildināšanu, integrāciju un uzturēšanu (Nr. 4.2-6/209-18)

Līgums par Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšanu, apkalpošanu un papildinājumu izstrādi (Nr. 4.2-6/198-18)


Līgums par automašīnu nomu Tiesu administrācijas funkciju nodrošināšanai (Nr. 4.2-7/196-18)

Līgums par piekļuves kontroles sistēmas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu Daugavpils tiesā (Nr. 4.2-6/199-18)

Līgums par par drošības auditu Tiesu administrācijas pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām (Nr. 4.2-6/190-18)

Līgums par apmaksu par uzticamības pakalpojumu sniegšanu (NR. 4.2-6/175-18)

Līgums par TIesu darbinieku kompetenču modeļa izstrādi (Nr.4.2-6/191-18)

Līgums par rakstisko un mutisko tulkošanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas darba nodrošināšanai (Nr.4.2-6/178/18) 
Līgums par bagāžas kontroles rentgena iekārtas iegādi Rīgas apgabaltiesas vajadzībām ( Nr.4.2-4/147-18)

Līgums par IKT efektīvas izmantošanas prasmju mācību pakalpojumu sniegšanu (Nr.4.2-13/138-18)

Līgums par žalūziju iegādi un uzstādīšanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām Nr. 4.2-4/136-18)

Vienošanās Nr.1 par līguma par videokonferenču un ieraksktu risinājuma papildināšanu ar videokonferenču un ierakstu iekārtām, to integrāciju un apkalpošanu grozījumiem

Līgums par kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšanu Tiesu administrācijai, tiesām un tiesu zemesgrāmatu nodaļām (Nr. 4.2-6/122-18) 

Līgums par videokonferenču ierakstu iekārtu risinājuma demontāžu, pārvietošanu, uzstādīšanu un konfigurēšanu (Nr. 4.2-6/73-18)

Līgums par apdrošināšanas brokera pakalpojumiem veselības apdrošināšanas iepirkumā (4.2-8/75-18)

Līgums par E-lietas risinājuma arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrādi un kvalitātes kontroles pakalpojumiem (4.2-18/46-18)

Līgums par juridisko svešvalodu apguves mācību pakalpojumu nodrošināšanu (4.2-13/44-18)

Līgums par degvielas un auto piederumu iegādi tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (4.2-4/49-18)

Vispārīgā vienošanās par remontdarbu veikšanu (4.2-5/15-18)

Līgums par mācību nodrošināšanu par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu (4.2-13/282-17)

Līgums par mācību nodrošināšanu "Mācību pakalpojumi par saskarsmes un komunikācijas prasmēm" (4.2-13/263-17)

Līgums par politikas iniciatīvas "Drošības nodrošināšana tiesās" ieviešanu tiesās (4.2-6/248-17)

Līgums par drukas, skeneru un faksa iekārtu remontu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (4.2-6/242-17)

Līgums par mācību nodrošināšanu par altenratīvajiem stŗīdu risināšanas veidiem (4.2-13/220-17)

Līgums par videokonferenču un ierakstu risinājuma papildināšanu ar videokonferenču un ierakstu iekārtām, to integrāciju un apkalpošanu (4.2-13/225-17)

Līgums par dokumentu un citu datu nesēju savākšanu, iznīcināšanu un to izveidotās makulatūras, izlietotā papīra nodošanu atkārtotai lietošanai vai pārstrādei (4.2-204-17)

Līgums par rakstisko un mutisko tulkošanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas darba nodrošināšanai (4.2-6/205-17)

Līgums par daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) nomu un servisa apkalpošanu (Nr.4.2-7/194-17)

Līgums par tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.4.2-6/182-17)

Vienošanās par līguma grozījumem līgumā par žalūziju iegadi un uzstādīšanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.1)

 Vienošanās par līguma grozījumiem Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas līgumā (Nr.15)

Līgums par mācību nodrošināšanu par Tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību (Nr.4.2-13/160-17)

Līgums par pasākumu organizēšanu Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-13/127-17)

Līgums par tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.4.2.-6/118-17)

Līgums par reprezentatīvo materiālu piegādi Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām vispārīgās vienošanās ietvaros (Nr.4.2.-4/74-17)

Līgums par starpdisciplināra sadarības modeļa "Bērna māja" darbam ar seksuālā vardabībā cietušajiem bērniem izveidi un aprobāciju Rīgā un Rīgas reģionā pilotprojekta ietvaros (Nr.4.2-6/61-17)

Līgums par zīmogu un spiedogu iegādi Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.4.2.-4/63-17)

Līgums par SHARP kopējamās tehnikas remontu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.4.2.-6/62-17)

Līgums par marķējamo mašīnu tehnisko apkopi un kārtridžu piegādi (Nr.4.2.-6/46-17)

Līgums par arhīva klipšu piegādi tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-4/41-17)

Līgums par TRADOS papildināšanu (t.sk. normatīvo aktu tulkošanu un terminiloģijas vārdnīcas izveidi), lietotāju apmācību veikšanu, lietotāju rokasgrāmatu izveidi (Nr. 4.2-17/2-17)

Līgums par logu mazgāšanu Rīgas tiesu apgabala tiesu iestāžu vajadzībām (Nr.4.2.-6/1-17)

Līgums par mobilo sakaru pakalpojumiem Tiesu administrācijas un tiesu iestāžu vajadzībām (Nr.4.2-6/270-16)

Līgums par žurnālu, lietuvāku un arhīva vāku izgatavošanu un piegādi tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-4/267-16)

Līgums par daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) nomu un servisa apkalpošanu (Nr.4.2-7/257-16)

Līgums par mēbeļu restaurāciju tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr. 4.2-6/233-16)

Vispārīgā vienošanās par juridiskās literatūras piegāde Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām vispārīgās vienošanās ietvaros (Nr.4.2-4/192-16)

Līgums par drošības auditu Tiesu administrācijas pārziņā esošajām valsts informāciajs sistēmām  (Nr.4.2-6/210-16)

Līgums par elektroniskās pasta infrastruktūras papildināšanu (Nr.4.2-6/204-16)

Līgums par kalendāru un plānotāju izgatavošanu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.4.2-6/201-16)

Līgums par bagāžas kontroles rengena iekārtas iegādi tiesu nama  Rīgā, Abrenes ielā 3, vajadzībām (Nr.4.2-6/171-16)

Līgums par apmeklētāju organizācijas sistēmas iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu.

Vispārīgā vienošanās par remontdarbu veikšanu (Nr.4.2-5/168-16)

Līgums par higiēnas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.: 4.2-4/166-16)

Līgums par telpu uzkopšanu Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.: 4.2-6/157-16)

Līgums par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem komandējumu organizēšanai un nodrošināšanai (Nr. 4.2-6/134-16)

Līgums par audio protokolu marķēšanas sistēmas uzturēšanu un pakalpošanu (Nr. 4.2-6/133-16)

Līgums par sinhronās tulkošanas risinājuma un konferenču sistēmas iegādi (Nr. 4.2-6/101-16)

Līgums par HP blade serveru un HP EVA masīva pēcgarantijas apkalpošanu (Nr.4.2.-6/89-16)

Līgums par esošās situācijas analīzi, programmatūras prasību definēšanu un ieviešanas uzraudzību (Eiropas komisijas īpašās programmas "Tiesiskums 2014-2020" projekta "ECLI ieviešana" ietvaros)

Līgums par biroja tehnikas iegādi (Nr.:4.2-4/74-16)

Līgums par apdrošināšanas brokera pakalpojumiem veselības apdrošināšanas iepirkumā (Nr.:4.2-8/73-16)

Līgums par serveru nepārtrauktās barošanas bloku un bateriju iegādi (Nr.:4.2-4/59-16)

Līgums par tulkošanas rsinājuma nomu Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-6/43-16)

Līgums par tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla apmācību, stažēšanās un labākās prakses apmaiņas saturiskā un organozatoriskā plāna izstrādi (Nr.4.2-6/17-16)

Vienošanās Nr,1 par līguma grozījumiem

Līgums par nedzirdīgo zīmju valodas tulka pakalpojumu nodrošināšanu tiesās (Nr.4.2-6/4-16)

Līgums par drukas iekārtu pārvaldīšanas risinājuma iegādi un ieviešanu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (4.2-6/277-15)

Līgums par antivīrusa licenču iegādi  (Nr.: 4.2-4/274-15)

 Līgums par tiesnešu amata zīmju izgatavošanu, remontu un spodrināšanu (Nr.: 4.2-6/275-15)

Līgums par ziņu pakalpojumiem Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.: 4.2-6/272-15)

Līgums par kravu transporta pārvadājumu  un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšanu (Nr.: 4.2-6/276-15)

Līgums par rokas detektoru piegādi tiesu vajadzībām ( (Nr.: 4.2-4/218-15)

Līgums par drukas un faksa iekārtu remontu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu vajadzībām

Līgums par ieroču un citu neatļautu priekšmetu īslaicīgas uzglabāšanas seifu un metāla skapju iegāde tiesu vajadzībām (Nr.: 4.2-4/179-15)

Līgums par kalendāru un plānotāju izgatavošanu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.: 4.2-6/191-15)

Līgums par dokumentu un citu datu nesēju savākšanu, iznīcināšanu un to izveidotās makalatūras, izlietotā papīra nodošanu atkārtotai lietošanai vai pārstrēdei (Nr.: 4.2-6/177-15)

Līgums par zīmogu un spiedogu iegādi Tiesu administr;acijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām  (Nr.: 4.2-6/163-15)

Līgums par elektronisko parakstu un sertifikācijas pakalpojumu iegādi Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.4.2-6-169-15)

Līgums par mēbeļu restaurāciju tiesu iestāžu vajadzībām (Nr.4.2-6/153-15)

Līgums par žalūziju iegādi un uzstādīšanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-4/147-15)

Līgums par drošības auditu Tiesu administrācijas pārziņā esošā Izpildu lietu reģistra E-izsoļu portālam (nr.: 4.2.-6/151-15)

Līgums par arhīva plauktu pārvietošanu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (nr.: 4.2.-6/123-15)

Līgums par telpu uzkopšanu jelgavas tiesas un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (nr.: 4.2.-6/119-15)

Līgums par WIFI ieviešanu tiesās (Nr.4.2-6/140-15)

Līgums par kondicionieru iegādi un uzstādīšanu Ogres rajona tiesas un Bauskas rajona tiesas vajadzībām (Nr.4.2-4/139-15)

Līgums par informatīvo izkārtņu, plākšņu un uzlīmju izgatavošanu tiesu, tiesu zemesgrāmatu nodaļu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.:4.2.-6/85-15

Līgums par elektroniskā pasta infrastruktūras papildināšanu (Nr.: 4.2-6/56-15)

Līgums par video konferences un skaņas ierakstu iekārtu lietotāju apmācību (Nr.: 4.2-6/59-15)

Līgums par apsardzes un ugunsdrošības sistēmas izveidi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas ēkā pilotprojekta "Drošība tiesās" ietvaros (Nr.:4.2.-6/63-15)

Līgums par maināmo paklāju nomu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.: 4.2.-6/23-15)

Līgums par drošības auditu Tiesu administrācijas pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām (Nr.: 4.2.-6/22-15)

Līgums par Tiesu administrācijas un tiesu iestāžu korespondences ar apmaksātu atbildi pieņemšanu un nosūtīšanu vai piegādi norādītajam adresātam (Nr.:4.2-6/304-14)

Līgums par apmeklētāju organizācijas sistēmas iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu (Nr.: 4.2.6/287-14)

Līgums par videonovērošanas sistēmas projektēšanu un izbūvi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas ēkā pilotprojekta "Drošība tiesās" ietvaros (Nr. 4.2.-6/302-14)

Līgums par nepārtraukto barošanas bloku (UPS) bateriju/ akumulatoru iegādi tiesu zemesgrāmatu, tiesu un Tiesu administrācijas vajadzībām (4.2.-4/286-14)

Līgums par drošības risinājumu ieviešanu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas ēkā (4 2-4-285-14)

Līgums par telpu uzkopšanu Ventspils tiesas vajadzībām (4.2.-2.39/256-14)

Līgums par efektīvas komunikācijas prasmju apmācībām (4.2.-6-249-14)

Līgums par tiesas sēžu zāļu mebeļu izgatavošanu un uzstādīšanu (4 2-6-233-14)

Līgums par rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu apmācību organizēšanu un vadīšanu (Nr. 4.2-6/225-14)

Līgums par kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšana (4 2-6-223-14) 

Līgums par kalendāru un plānotaju izgatavošanu Tiesu administrācijas tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (4 2-4-222-14)

Līgums par juridiskās literatūras piegādi (Nr.4.2.-4/205-14)

Līgums par kopētāju nomu (Nr.4.2.-7/200-14)

Vienošanās pie līguma par kopētāju nomu

Vienošanās Nr.2 pie līguma par kopētāju nomu

Līgums par videokonferenču un ierakstu iekārtu risinājuma demontāžu, pārvietošanu, uzstādīšanu un konfigurēšanu (Nr. 4.2-6/187-14)

Līgums par mikroautobusa nomu (Nr. 4.2-7/185-14)

Līgums par elektroniskās darba laika uzskaites programmas "DeskTime" licences un uzturēšanas pakalpojuma iegādi (Nr. 4.2-6/176-14)

Līgums par disku masīva paplašināšanas moduļa piegādi (Nr. 4.2-4/173-14)
Līgums par kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšanu Tiesu administrācijai, tiesām un zemesgrāmatu nodaļām (Nr. 4.2.-6/164-14)

Līgums par apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšanu veselības apdrošināšanas iepirkumā (Nr. 4.2.-8/160-14)

Līgums par audio protokolu marķēšanas sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu Nr.4.2-6/131-14

Līgums par Tiesu administrācijas pārziņā un turējumā esošo valsts informācijas sistēmu testēšanu un programmatūras dzīves cikla pārvaldības atbalsts (Nr. 4.2-6/126-14)

Līgums par multimēdiju iekārtu iegādi TA, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/125-14)

Līgums par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem komandējumu organizēšanai un nodrošināšanai Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-6/107-14)

Līgums par projekta "Tiesu modernizācija Latvijā" rezultātu un ietekmes novērtēšanu, izmaiņu vadības, projekta ilgtspējas nodrošināšanas plāna un nākotnes attīstības scenāriju izstrādi (Nr. 4.2-13/105-14)

Līgums par tiesas nolēmumu pēcpārbaudes un publicēšanas portāla pakalpojumiem (Nr. 4.2-6/90-14)

Vienošanās par maināmo paklāju nomu, piegādi un maiņu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/323-13/V1/76-14)

Līgums par elektronisko parakstu un sertifikācijas pakalpojumu iegādi Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-6/75-14)

Līgums par zīmogu un spiedogu iegādi Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/51-14)

Līgums par mutisko tulkošanas darbu nodrošināšanu tiesām kriminālprocesa likuma 11.panta 21. un 22. daļā minētajos gadījumos (Nr. 4.296/7-14)

Līgums par tiesu pavēstu automatizētu drukāšanu un iepakošanu (Nr. 4.2-6/349-13)

Līgums par tiesu infrastruktūras papildināšanu (Nr. 4.2-6/340-13)

Līgums par maināmo paklāju nomu, piegādi un maiņu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/323-13)

Līgums par WiFi risinājuma izpēti un plāna sagatavošanu ieviešanai tiesās (Nr. 4.2-6/312-13)

Līgums par tiesnešu amata zīmju izgatavošanu, remontu un spodrināšanu (Nr. 4.2-4/310-13)

Līgums par Izpildu lietu reģistra sistēmas programmatūras pielāgošanu euro ieviešanai (Nr.:4.2-17/289-13) 

Līgums par tiesnešu mantiju izgatavošanu (Nr.:4.2-4/285-13)        

Līgums par naktsmītņu nodrošināšanu ES galvaspilsētu apelācijas tiesu augstākajām amatpersonām un virsprokuroriem (Nr. 4.2-6/223-13)

Līgums par videokonferenču centrālās infrastruktūras pārvietošanu un konfigurēšanu (Nr. 4.2-13-207-13)

Līgums  par kalendāru un plānotāju izgatavošanu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/200-13)

Līgums par konferenču krēslu iegādi (Nr.4.2-4-169-13)

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietošanu" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" publicējam informāciju par iestādes noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem (skatīt pielikumu).

par kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu

sniegšanu Tiesu administrācijai, tiesām un tiesu zemesgrāmatu nodaļām